ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือแห่งประเทศไทย
       
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 2
 • Picture 3
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 3
 • Picture 4
 • Picture 5

 

         
 วีดีโอแนะนำ      
       
กิจกรรม
 
 

รับพระราชทาน รางวัล " เทพทอง" ในฐานะ "องค์กรดีเด่น"
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 14 มันาคม 2561


ห่มผ้าพระธาตุ ถวายมหาสังฆทานและรวมพลังศีล 5
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


สมัชชานักจัดรายการข่าวฯ สนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์แก่เด็กพิการ   


โครงการ ปันน้ำใจ ปันรอยยิ้ม เติมบุญให้ชีวิต ช่วยเหลือผู้ยากไร้
คุณตาเลื่อน เป็งอินทร์
หมู่ที่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านสมัชชานักจัดรายการข่าวฯ มอบอุปกรณ์ของใช้และหมอนผ้าห่ม
และทุนสมบทเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างประโยชน์แก่เด็กกำพร้ามุสลิม มูลนิธิอัลเกาษัร


บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมปัง ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยทีมเหล่าดาราจิตอาสา


ร่วมบริจาคข้าวสาร ในโครงการข้าวหนึ่งถุงหุงเพื่อ พ่อ แม่
ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


โครงการ ปันน้ำใจให้น้อง จาก (สว.นท)
ช่วยเหลือเด็กและโรงเรืยนติดตั้ง มุ้งลวด
โรงเรียนบ้านไชยสถาน ห้องอนุบาล 1 และห้องอนุบาล 2

งานประทานรางวัลธรรมาภิบาล "รางวัลสิงห์ทอง "


  บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนีประจำปี 2560

มอบทุน โครงการดูแลสังคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 (สาขาบ้านขุนต้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

โครงการ "ปลูกป่าชายเลน พลิกพื้นคืนธรรมชาติ" โดย บจก. ฮิลลารี่ กรุ๊ป และการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์เสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลหญ้าแพรก อ.เมืองสุมทรสาคร จ.สุมทรสาคร

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมน้ำใจ ซับน้ำตา ครั้งที่ 2 ร่วมกับ กลุ่มนักข่าว ช่างภาพ ประชาสัมพันธ์ ดาราศิลปิน ณ ร.ร วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริจาคผ้าห่มกันหนาว หมู่บ้านแม่ยะน้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี


โครงการปลูกป่าพัฒนา
แหล่งน้ำเกษตรมือใหม่ไผ่ออมทรัพย

งานเกียรติยศรางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย ระฆังทอง "บุคคลแห่งปี"

กิจกรรมด้านวิชาการ โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดี TV CREATION 2011 "วิถีชุมชนสู่วัฒนธรรมไทย"

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการหมวกนิรภัย เพื่อเด็กและเยาวชน

รางวัลพระกินรี "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาล