ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือแห่งประเทศไทย
       
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 2
 • Picture 3
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 3
 • Picture 4
 • Picture 5

 

         
 วีดีโอแนะนำ      
       
กิจกรรม
 
 

รับพระราชทาน รางวัล " เทพทอง" ในฐานะ "องค์กรดีเด่น"
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 14 มันาคม 2561


บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมปัง ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยทีมเหล่าดาราจิตอาสา


ร่วมบริจาคข้าวสาร ในโครงการข้าวหนึ่งถุงหุงเพื่อ พ่อ แม่
ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

รางวัลพระกินรี "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาล

งานประทานรางวัลธรรมาภิบาล "รางวัลสิงห์ทอง "


  บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนีประจำปี 2560

มอบทุน โครงการดูแลสังคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 (สาขาบ้านขุนต้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

โครงการ "ปลูกป่าชายเลน พลิกพื้นคืนธรรมชาติ" โดย บจก. ฮิลลารี่ กรุ๊ป และการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์เสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลหญ้าแพรก อ.เมืองสุมทรสาคร จ.สุมทรสาคร

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมน้ำใจ ซับน้ำตา ครั้งที่ 2 ร่วมกับ กลุ่มนักข่าว ช่างภาพ ประชาสัมพันธ์ ดาราศิลปิน ณ ร.ร วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริจาคผ้าห่มกันหนาว หมู่บ้านแม่ยะน้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนีโครงการปลูกป่าพัฒนา
แหล่งน้ำเกษตรมือใหม่ไผ่ออมทรัพย

กิจกรรมด้านวิชาการ โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดี TV CREATION 2011 "วิถีชุมชนสู่วัฒนธรรมไทย"

เลี้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุน
โรงพยาบาลศรีธัญญา

งานเกียรติยศรางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย ระฆังทอง "บุคคลแห่งปี"

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการหมวกนิรภัย เพื่อเด็กและเยาวชน