สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำนักงาน เลขที่ 65/66 ถนนโชคชัย 4 ซอย 80 แขวงลาดพร้าว กทม.10230

 
 

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-942-2255 โทรสาร 02-942-2256

E-mail : bjat_news9@hotmail.com

  ADMIN