งานประทานรางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม"งานประกาศรางวัล เกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2560

 
       
 
ADMIN