โครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำเกษตรมือใหม่ไผ่ออมทรัพย์
 
เพื่อนำต้นกล้าไผ่แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศไทยและร่วมปลูกป่าในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ไม่มีต้นไม้หรือภูเขาโล้น
เพื่อให้ป่าในเมืองไทยอุดมสมบูรณ์และให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยและปลูกป่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     
 


  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 5
 
 
     
   
ADMIN