สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มศิลปินจิตอาสา รณรงค์รักษาศีล 5
ห่มผ้าพระธาตุ ถวายมหาสังฆทานและรวมพลังศีล 5
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 5
 
     
 
     
   
ADMIN